Angels arrive right now - please little patience...

Anioły się właśnie zlautją - prosimy o cierpliwość...